en cz

časopis první volby určený lékařům

partneři

firemní akce

Odborné semináře, vzdělávací akce, firemní večírky

a kongresy v netradičních prostorách.

Kulturní a odborný program zařídíme na klíč.

Divadelní představení společnosti STUDIO DVA, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo Pod Palmovkou případně jiný soubor
dle požadavků klienta.

Koncerty komorní hudby Dívčí smyčcový kvartet, České trio,
či operního sólistu dle přání.Obchodní oddělení:

Jaroslava Adamová
MEDICÍNA&UMĚNÍ
adamová.mau@seznam.cz

tel. 0421 777 577 421

webdnes.cz
®2010 Medicína & Umění