en cz

časopis první volby určený lékařům

partneři

 

 

Odborný a kulturně společenský časopis

přináší texty ze všech oborů medicíny

a informace o kultuře

ve všech jejích podobách

s důrazem na kvalitní grafické

a polygrafické zpracování


Šéfredaktor

Petr Cincibuch

Odborná spolupráce
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
MUDr. Oldřich Koberec
prof. MUDr. Jan Mazánek, DrSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Redakce
Gruzínská 12, 100 00 Praha 10

267 310 741 / tel., fax

737 507 283 / mob.
pcincibuch@seznam.cz
medicinaumeni@seznam.cz
IČ 12621030 DIČ CZ430628086

 

Grafická úprava
Ondřej Grygar
on.grygar@gmail.com

 

Obchodní oddělení
Jaroslava Adamová
603 869 611 / mob.
267 310 741 / fax

inzerce.mau@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel © Petr Cincibuch MUZEUM Z
registrace MK ČR E 18332 ISSN 1803-3679

webdnes.cz
®2010 Medicína & Umění